Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Västerhejde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerhejde 1696 16,0% 38,0% 24,0% 22,1% 7,4% 50,1% 49,9% 1,2%  
Summa 1696 16,0% 38,0% 24,0% 22,1% 7,4% 50,1% 49,9% 1,2%

http://www.val.se