Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Staffanstorp - Ålder och kön - Aspvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspvägen 1270 15,8% 29,8% 19,5% 34,8% 6,3% 46,3% 53,7% 3,5%  
Summa 1270 15,8% 29,8% 19,5% 34,8% 6,3% 46,3% 53,7% 3,5%

http://www.val.se