Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - Eskilstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilstorp 1389 12,3% 40,0% 25,3% 22,3% 7,2% 50,3% 49,7% 2,7%  
Summa 1389 12,3% 40,0% 25,3% 22,3% 7,2% 50,3% 49,7% 2,7%

http://www.val.se