Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - Vellinge Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge Centrum 1563 19,0% 38,0% 19,1% 23,9% 7,3% 47,8% 52,2% 4,1%  
Summa 1563 19,0% 38,0% 19,1% 23,9% 7,3% 47,8% 52,2% 4,1%

http://www.val.se