Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örkelljunga - Ålder och kön - Örkelljunga 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örkelljunga 2 945 16,5% 28,8% 32,1% 22,6% 8,5% 52,9% 47,1% 14,2%  
Summa 945 16,5% 28,8% 32,1% 22,6% 8,5% 52,9% 47,1% 14,2%

http://www.val.se