Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - Flädie S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie S 1187 11,0% 40,1% 22,5% 26,4% 7,0% 49,7% 50,3% 3,3%  
Summa 1187 11,0% 40,1% 22,5% 26,4% 7,0% 49,7% 50,3% 3,3%

http://www.val.se