Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Skurup 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 1 1990 17,0% 36,6% 24,6% 21,8% 7,3% 49,0% 51,0% 4,8%  
Summa 1990 17,0% 36,6% 24,6% 21,8% 7,3% 49,0% 51,0% 4,8%

http://www.val.se