Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Skurup 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 3 1466 15,6% 34,9% 26,0% 23,6% 7,4% 49,8% 50,2% 4,7%  
Summa 1466 15,6% 34,9% 26,0% 23,6% 7,4% 49,8% 50,2% 4,7%

http://www.val.se