Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Skurup 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 4 1576 15,2% 30,1% 19,7% 35,0% 5,3% 46,1% 53,9% 5,5%  
Summa 1576 15,2% 30,1% 19,7% 35,0% 5,3% 46,1% 53,9% 5,5%

http://www.val.se