Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Svenstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svenstorp 657 13,4% 33,5% 32,6% 20,5% 6,5% 52,7% 47,3% 6,5%  
Summa 657 13,4% 33,5% 32,6% 20,5% 6,5% 52,7% 47,3% 6,5%

http://www.val.se