Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Skivarp 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1089 16,2% 36,5% 24,8% 22,5% 7,2% 51,4% 48,6% 9,4%  
Summa 1089 16,2% 36,5% 24,8% 22,5% 7,2% 51,4% 48,6% 9,4%

http://www.val.se