Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Slimminge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slimminge 718 19,5% 39,1% 27,7% 13,6% 10,6% 52,1% 47,9% 6,5%  
Summa 718 19,5% 39,1% 27,7% 13,6% 10,6% 52,1% 47,9% 6,5%

http://www.val.se