Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Villie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villie 896 12,9% 36,3% 26,5% 24,3% 5,7% 50,3% 49,7% 3,6%  
Summa 896 12,9% 36,3% 26,5% 24,3% 5,7% 50,3% 49,7% 3,6%

http://www.val.se