Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Båstad Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båstad Östra 1803 15,1% 23,5% 23,9% 37,5% 6,7% 45,3% 54,7% 3,9%  
Summa 1803 15,1% 23,5% 23,9% 37,5% 6,7% 45,3% 54,7% 3,9%

http://www.val.se