Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Båstad - Ålder och kön - Hov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hov 654 8,9% 22,5% 26,3% 42,4% 4,6% 50,8% 49,2% 2,1%  
Summa 654 8,9% 22,5% 26,3% 42,4% 4,6% 50,8% 49,2% 2,1%

http://www.val.se