Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - V Sorgenfri, N Folkets Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
V Sorgenfri, N Folkets Park 1319 27,7% 57,3% 9,7% 5,2% 2,7% 50,3% 49,7% 8,1%  
Summa 1319 27,7% 57,3% 9,7% 5,2% 2,7% 50,3% 49,7% 8,1%

http://www.val.se