Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Möllevången, N Möllevångstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången, N Möllevångstorget 1463 36,4% 45,9% 11,6% 6,2% 4,3% 51,5% 48,5% 9,8%  
Summa 1463 36,4% 45,9% 11,6% 6,2% 4,3% 51,5% 48,5% 9,8%

http://www.val.se