Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Hästhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hästhagen 1404 21,4% 41,0% 20,9% 16,7% 3,1% 46,2% 53,8% 6,4%  
Summa 1404 21,4% 41,0% 20,9% 16,7% 3,1% 46,2% 53,8% 6,4%

http://www.val.se