Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Djupadal S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djupadal S 1042 14,3% 29,4% 25,0% 31,4% 9,0% 47,7% 52,3% 3,0%  
Summa 1042 14,3% 29,4% 25,0% 31,4% 9,0% 47,7% 52,3% 3,0%

http://www.val.se