Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Hyllieby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyllieby 992 11,6% 23,6% 26,4% 38,4% 8,2% 48,3% 51,7% 3,6%  
Summa 992 11,6% 23,6% 26,4% 38,4% 8,2% 48,3% 51,7% 3,6%

http://www.val.se