Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Annestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annestad 2003 33,6% 52,5% 8,8% 5,0% 4,3% 52,0% 48,0% 37,3%  
Summa 2003 33,6% 52,5% 8,8% 5,0% 4,3% 52,0% 48,0% 37,3%

http://www.val.se