Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Kobjer-Sliparelyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kobjer-Sliparelyckan 1348 26,0% 33,2% 24,6% 16,2% 7,0% 49,2% 50,8% 5,9%  
Summa 1348 26,0% 33,2% 24,6% 16,2% 7,0% 49,2% 50,8% 5,9%

http://www.val.se