Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Värpinge - Klosters Fälad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värpinge - Klosters Fälad 1143 18,1% 33,5% 26,2% 22,1% 6,6% 48,5% 51,5% 6,8%  
Summa 1143 18,1% 33,5% 26,2% 22,1% 6,6% 48,5% 51,5% 6,8%

http://www.val.se