Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Vildanden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vildanden 1296 86,3% 10,2% 2,5% 1,0% 15,4% 54,1% 45,9% 14,8%  
Summa 1296 86,3% 10,2% 2,5% 1,0% 15,4% 54,1% 45,9% 14,8%

http://www.val.se