Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Spoletorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spoletorp Ö 1134 31,6% 25,1% 21,7% 21,6% 6,8% 46,3% 53,7% 7,8%  
Summa 1134 31,6% 25,1% 21,7% 21,6% 6,8% 46,3% 53,7% 7,8%

http://www.val.se