Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Gunnesbo, Fornängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnesbo, Fornängen 1481 20,9% 34,9% 32,8% 11,4% 10,6% 47,9% 52,1% 5,5%  
Summa 1481 20,9% 34,9% 32,8% 11,4% 10,6% 47,9% 52,1% 5,5%

http://www.val.se