Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Klostergården SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klostergården SÖ 1436 32,4% 32,5% 19,7% 15,4% 8,6% 48,3% 51,7% 8,8%  
Summa 1436 32,4% 32,5% 19,7% 15,4% 8,6% 48,3% 51,7% 8,8%

http://www.val.se