Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - N Fäladen, Kämnärsrätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
N Fäladen, Kämnärsrätten 1368 87,1% 12,5% 0,4%   10,8% 58,7% 41,3% 22,0%  
Summa 1368 87,1% 12,5% 0,4% 10,8% 58,7% 41,3% 22,0%

http://www.val.se