Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Sankt Hans park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sankt Hans park 1270 27,9% 36,9% 19,7% 15,6% 6,9% 48,0% 52,0% 8,3%  
Summa 1270 27,9% 36,9% 19,7% 15,6% 6,9% 48,0% 52,0% 8,3%

http://www.val.se