Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Fäladstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fäladstorget 1356 35,3% 35,4% 19,4% 9,9% 10,0% 51,2% 48,8% 14,6%  
Summa 1356 35,3% 35,4% 19,4% 9,9% 10,0% 51,2% 48,8% 14,6%

http://www.val.se