Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Delfi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Delfi 1259 93,6% 6,1% 0,2% 0,1% 21,4% 61,8% 38,2% 18,6%  
Summa 1259 93,6% 6,1% 0,2% 0,1% 21,4% 61,8% 38,2% 18,6%

http://www.val.se