Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Vallkärra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallkärra 909 14,0% 33,8% 26,4% 25,9% 9,0% 51,7% 48,3% 4,6%  
Summa 909 14,0% 33,8% 26,4% 25,9% 9,0% 51,7% 48,3% 4,6%

http://www.val.se