Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Torn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torn 1219 16,0% 46,0% 25,3% 12,7% 7,1% 51,8% 48,2% 6,9%  
Summa 1219 16,0% 46,0% 25,3% 12,7% 7,1% 51,8% 48,2% 6,9%

http://www.val.se