Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Norrestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrestad 1586 25,0% 36,7% 19,5% 18,7% 9,1% 47,7% 52,3% 19,0%  
Summa 1586 25,0% 36,7% 19,5% 18,7% 9,1% 47,7% 52,3% 19,0%

http://www.val.se