Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Västra Fäladen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Fäladen 1962 12,3% 24,4% 28,9% 34,5% 5,6% 46,1% 53,9% 1,9%  
Summa 1962 12,3% 24,4% 28,9% 34,5% 5,6% 46,1% 53,9% 1,9%

http://www.val.se