Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Västervång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västervång 1024 8,0% 19,0% 21,7% 51,3% 2,9% 45,9% 54,1% 2,1%  
Summa 1024 8,0% 19,0% 21,7% 51,3% 2,9% 45,9% 54,1% 2,1%

http://www.val.se