Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum N 1844 14,9% 25,6% 27,1% 32,4% 4,9% 46,8% 53,2% 4,9%  
Summa 1844 14,9% 25,6% 27,1% 32,4% 4,9% 46,8% 53,2% 4,9%

http://www.val.se