Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Slottshöjden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slottshöjden N 1405 32,5% 28,9% 16,4% 22,2% 6,3% 46,5% 53,5% 4,3%  
Summa 1405 32,5% 28,9% 16,4% 22,2% 6,3% 46,5% 53,5% 4,3%

http://www.val.se