Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Mariastaden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariastaden N 1151 9,5% 69,8% 14,2% 6,5% 4,6% 49,9% 50,1% 5,4%  
Summa 1151 9,5% 69,8% 14,2% 6,5% 4,6% 49,9% 50,1% 5,4%

http://www.val.se