Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Furutorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furutorp 1904 29,5% 25,2% 20,5% 24,8% 7,9% 49,6% 50,4% 11,5%  
Summa 1904 29,5% 25,2% 20,5% 24,8% 7,9% 49,6% 50,4% 11,5%

http://www.val.se