Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Råå S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råå S 1373 11,4% 24,1% 30,4% 34,1% 6,4% 47,3% 52,7% 3,5%  
Summa 1373 11,4% 24,1% 30,4% 34,1% 6,4% 47,3% 52,7% 3,5%

http://www.val.se