Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Lussebäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lussebäcken 1215 22,4% 32,4% 23,0% 22,1% 5,8% 50,3% 49,7% 6,5%  
Summa 1215 22,4% 32,4% 23,0% 22,1% 5,8% 50,3% 49,7% 6,5%

http://www.val.se