Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Planteringen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Planteringen S 1478 26,2% 33,6% 21,9% 18,4% 8,9% 51,7% 48,3% 12,8%  
Summa 1478 26,2% 33,6% 21,9% 18,4% 8,9% 51,7% 48,3% 12,8%

http://www.val.se