Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Ramlösa N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ramlösa N 1690 14,1% 42,4% 23,5% 20,0% 8,8% 49,9% 50,1% 3,3%  
Summa 1690 14,1% 42,4% 23,5% 20,0% 8,8% 49,9% 50,1% 3,3%

http://www.val.se