Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Välinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Välinge 619 16,5% 39,7% 26,2% 17,6% 8,1% 50,7% 49,3% 5,2%  
Summa 619 16,5% 39,7% 26,2% 17,6% 8,1% 50,7% 49,3% 5,2%

http://www.val.se