Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Laröd Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Laröd Ö 1196 13,8% 49,7% 20,7% 15,9% 9,2% 47,2% 52,8% 4,9%  
Summa 1196 13,8% 49,7% 20,7% 15,9% 9,2% 47,2% 52,8% 4,9%

http://www.val.se