Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Påarp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Påarp Ö 1452 15,3% 37,7% 27,2% 19,8% 8,3% 49,3% 50,7% 4,5%  
Summa 1452 15,3% 37,7% 27,2% 19,8% 8,3% 49,3% 50,7% 4,5%

http://www.val.se