Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Vallåkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallåkra 1000 14,0% 35,6% 28,4% 22,0% 5,9% 52,0% 48,0% 4,4%  
Summa 1000 14,0% 35,6% 28,4% 22,0% 5,9% 52,0% 48,0% 4,4%

http://www.val.se