Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - Jonstorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jonstorp V 1237 10,0% 33,0% 28,6% 28,4% 5,3% 50,2% 49,8% 3,5%  
Summa 1237 10,0% 33,0% 28,6% 28,4% 5,3% 50,2% 49,8% 3,5%

http://www.val.se