Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Ålder och kön - Höganäs NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs NV 1126 13,7% 32,1% 26,6% 27,5% 5,3% 50,3% 49,7% 4,1%  
Summa 1126 13,7% 32,1% 26,6% 27,5% 5,3% 50,3% 49,7% 4,1%

http://www.val.se